Company mileage

Many employees use their private vehicle or a company car for business purposes. With this comes a need for a way to register and manage company driving, and in many companies is the process managed with a manual or electronic mileage book.

Mileage in Acubiz

Digital registration of mileage can be done in two ways in Acubiz – automatically through a smartphones GPS or manually via Google Maps.

Automatic
Manual

Automatic mileage registration

  • 1 Tap the plus at the bottom of the screen and tap the car
  • 2 Tap “Start trip” when you start your driving
  • 3 Tap “End trip” when you have reached your destination
  • 4 Fill in relevant information – purpose and optionally project or comment

Manual or digital mileage book

Den traditionelle og manuelle kørebog er hos mange virksomheder ofte bundet op på et excel-ark, hvor medarbejderen indtaster informationer og sender videre til økonomi- og finansafdelingen, som herefter skal viderebehandle dem manuelt. I Acubiz foregår det meste automatisk. Det er blot kørslens formål, dato samt måske start- og slutdestination der skal indtastes manuelt, og medarbejderen kan derfor se frem til minimalt tastearbejde. Det samme gælder for finansafdelingen, som modtager alle data elektronisk og nemt kan eksportere dem til lønsystemet og som dokumentation for SKAT, hvis der udbetales kørselsgodtgørelse.

Hvad er kørselsgodtgørelse?

Når medarbejdere anvender sit private køretøj i erhvervsmæssig sammenhæng, udbetaler de fleste virksomheder skattefri kørselsgodtgørelse. Denne dækker medarbejderens udgifter forbundet med kørslen, herunder brændstof, vedligeholdelse, vægtafgift og forsikring mm.

Opdateres satserne automatisk?

Kørselsgodtgørelsen beregnes efter faste satser. I Danmark skiller satsen ved 20.000 km om året, og i 2021 udbetales der skattefrit 3,44 kr. pr. km. Hvis medarbejderen kører mere end 20.000 km om året, er satsen for den overskydende del 1,90 kr. pr. km. Acubiz understøtter og holder satserne opdaterede.

Læs mere om kørselsgodtgørelse på Acupedia

Læs om Acubiz Mileage

Want to know more? Contact us.

Get an online demonstration

30 minutes when you are available.

Let's talk

Make us call you.

Let's meet

At your place or ours.

Få en gratis demonstration

Get a free demonstration

Free and non-committal